+371 65422709, 20203713
Ekskursiju pieteikšana
aptauja
Vai Jūs bieži apmeklējat Daugavpils muzeju?
Aktualitātes

Tiks paziņoti metu konkursa „Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja kompleksa pārbūves, atjaunošanas un restaurācijas projekta meta izstrāde” rezultāti.

15.01.2019

2018.gadā uzsākts darbs pie Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja jauna vizuālā tēla izveides un jauna tūrisma produkta izstrādes. Muzeja modernizācija dos spēcīgu impulsu tūrisma attīstībai Daugavpilī. Lai atbilstoši iecerei, iegūtu muzeja infrastruktūras saglabāšanas un uzlabošanas vīziju, tika organizēts atklāts  metu konkurss.
       2018.gada 14.decembrī noslēdzās metu piedāvājumu iesniegšanas termiņš Daugavpils pilsētas domes izsludinātajā metu konkursā „Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja kompleksa pārbūves, atjaunošanas un restaurācijas projekta meta izstrāde” (DPD 2018/94).

Tika saņemti divi metu piedāvājumi ar devīzēm “NAMEJS01” un “DM18”.

Konkursam definētie uzdevumi, izejot no mērķa veikt Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja kompleksa ēku pārbūvi un paplašināšanu, vēsturisko ēku atjaunošanu un restaurāciju, izveidot muzeja kompleksu atbilstoši mūsdienu tehnoloģijām un prasībām, kurā tiktu izvietotas muzeja telpas atbilstoši funkcionālam zonējumam un izveidotas nepieciešamās papildus telpas, kā arī veikta ēkām pieguļošās teritorijas labiekārtošana, maksimāli respektējot ēkas kultūrvēsturisko vērtību un Daugavpils centra vēsturisko atmosfēru, bija:
- iegūt pilsētbūvnieciski, arhitektoniski un funkcionāli augstvērtīgu projekta priekšlikumu Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja kompleksa pārbūves iecerei;
iegūt iespējami labāko risinājumu Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja kompleksa pārbūves iecerei, nodrošinot racionālu līdzekļu izmantošanu.

Iesniegtie meti no 16.janvāra līdz 22.janvārim ir apskatāmi Daugavpils pilsētas domes vestibilā.

2018.gada 21.janvārī Daugavpils pilsētas domes sēžu zālē plkst. 13.00 notiks atklātā Devīžu atšifrējumu atvēršanas sanāksme, kurā tiks paziņoti metu konkursa rezultāti.


Dalīties ar ziņu:
atpakaļ