+371 65422709, 20203713
Ekskursiju pieteikšana
aptauja
Vai Jūs bieži apmeklējat Daugavpils muzeju?
Kultūrvēsture

Novads Krievijas impērijas sastāvā (1772.g.–1917.g.)

  Novads 1861.g. – 1917.g.


60. g adu reformas un tām sekojošā kapitālisma attīstība Krievijā būtiski pārvērta Dinaburgas seju XIX gadsimta otrajā pusē. Līdz ar straujo dzelzceļu būvi pilsēta kļuva par svarīgu dzelzceļa mezglu. Jaunu ceļu būve atdzīvināja tirdzniecību, veicināja pilsētas rūpniecisko attīstību. 
1893. gada 14. janvārī ar imperatora Aleksandra III pavēli Dinaburga tika pārdēvēta par Dvinsku. 
X IX un XX gadsimta mijā Dvinska kļuva par nozīmīgu rūpniecības un tirdzniecības centru. Pilsētā darbojās ap 60 rūpniecības uzņēmumu, lielākie no kuriem bija dzelzceļa darbnīcas, ādu rūpnīca, sērkociņu un pogu fabrikas. Visvairāk šeit bija attīstīta vieglā rūpniecība. Pēc rūpniecības un tirdzniecības iestāžu skaita 1912. gadā Dvinska ieņēma pirmo vietu Vitebskas guberņā. 
Kapitālisma attīstību lauksaimniecībā kavēja dzimtbūtnieciskās paliekas. Latgalē pamatā bija mazās un vidējās zemnieku saimniecības. Pastiprinājās zemniecības diferenciācija. 
1905.-1907. gada revolūcija Latvijā bija visas tautas revolūcija, kura apvienoja plašus tautas slāņus cīņā pret apspiedējiem. Tai bija nacionālās atbrīvošanās raksturs. 1905.g. decembrī sakarā ar revolucionārajiem nemieriem Dvinska tika pasludināts kara stāvoklis. 
XIX gs. beigās Dvinskā bija 16 mācību iestādes, bet 1913. gadā — 39. To vidū bija divas vidējās — reālskola un sieviešu ģimnāzija. Skolās īpaši bija jūtama rusifikācija. Krievu valodā tika pasniegti visi priekšmeti, atskaitot reliģiskos. 
No 1871. līdz 1904. gadam Latgalē bija aizliegts iespiest un izplatīt grāmatas latviešu valodā, kas bremzēja nacionālās kultūras attīstību. 
XX gadsimta sākumā Dvinskā bija trīs teātri (ceturtais — vasaras laikā Poguļankā), četri kinoteātri, septiņas bibliotēkas.

 

No paša pirmā pasaules kara sākuma Latvijas teritorijā tika ieviests kara stāvoklis. Dvinska kļuva par piefrontes pilsētu. Te atradās V krievu armijas štābs. V armija sākumā ietilpa Ziemeļrietumu, vēlāk Ziemeļu frontes sastāvā. 
Carisma gāšana Februāra revolūcijas rezultātā Dvinskas pilsētnieki un garnizona kareivji sagaidīja ar masu mītiņiem un demonstrācijām.


Dalīties ar ziņu:
atpakaļ